Hidroregjini Jugor organizon garë për poezi dhe prozë

Me rastin e shënimit të 22 Marsit, Ditës Botërore të Ujit, Kompania Rajonale e Ujësjellësit “ Hidroregjioni jugor” edhe ketë vit, planifikon te organizojë një garë me poezi dhe prozë dedikuar ditës botërore të ujit  me moton 

,,TA ÇMOJMË UJIN”

PJESMARRËS:

Të gjithë konsumatorët që janë në zonat e shërbimit të KRU ,,Hidroregjioni Jugor” Sh.A- Prizren  

AKTIVITETET:

Data: 18-23  Mars 2021

Pranimi i plikove me poezi  dhe me prozë

(Konsumatorët pjesëmarrës, poezinë apo prozën e  tyre duhet ta dorëzojnë ne pliko te mbyllur. Ne Pliko duhet te shënojnë edhe Nr. e Konsit te Konsumatorit apo një kopje te faturës si dhe numri e Telefonit )

Data: 25   Mars 2021

Ndarja e shpërblimeve

Shpërblimet për Poezi

Vendi i parë –    Mirënjohje  dhe 200 Euro 

Vendi i dytë –     Mirënjohje  dhe 150 Euro 

Vendi i tretë –    Mirënjohje  dhe 100 Euro 

Shpërblimet për Prozë

Vendi i parë –    Mirënjohje  dhe 200 Euro 

Vendi i dytë –     Mirënjohje  dhe 150 Euro 

Vendi i tretë –    Mirënjohje  dhe 100 Euro                                                    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *