Në Qendrën e Praburgimit në Prizren votojnë 46-të të burgosur

QRKMDLNJ njofton se “me dt.14.02.2021  nga ora 09.40 deri në ora 14.00 në Qendrën e Paraburgimit në Prizren, votuan në (Qendra 200101) votuan  46 të burgosur , nga 60-të sa aktualishtë ishin në këtë institucion.

Refuzuan të votojnë 8-të të burgosur, 2 ndodhen në Spital, 3 të tjerë të dënuar janë shtetatas të huaj (pa të drejtë vote) dhe një nuk pasur të dhëna në mungesë të letrnjoftimit, nuk i është ditur numri personal.

Procesi, ka ecur mirë dhe është drejtuar nga komisioni tre anëtarësh i KKZ-së në Prizren” thuhet në Komunikatën e QRKMDLNJ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *