Shpallet lista preliminare e përfituesve të projektit “Furnizim me mëshqera gravide (5-7 muaj)”

Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka shpallur listën preliminare të përfituesve të projektit “Furnizim me mëshqerra gravide (5-7 muaj)” me participim.

Pas vlerësimit të aplikimeve të thirrjes publike për furnizimin e fermerëve me mëshqerra gravide, komisioni vlerësues ka shpallur përfituesit të cilët i kanë plotësuar kriteret dhe kushtet e përcaktuara.

Listën preliminare të përfituesve e gjeni këtu: https://kk.rks-gov.net/…/Lista-e-perfituesve-te-mundshem-pe…

Aplikuesit e pakënaqur mund t’i paraqesin ankesat e tyre pranë Drejtorisë për Bujqësi dhe Zhvillim Rural, deri më datën 12.11.2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *