Funksionimi i partive politike në Kosovë

Të gjitha partitë politike në Kosovë funksionojnë si pas meritokracisë por edhe si pas tekeve të njerëzve që e rrethojnë liderin.

Shkruan: Ilir Baldedaj

Njerëzitë që kontribuojnë në parti politike shumë herë mbesin anash sepse ata që udhëheqin me partinë, i kanë njerëzit e devotshëm edhe nuk merren me ta.

Në parti politike përfitojnë ata që vjnë e ulen në sofër të gatshme. Ata i marrin të gjitha sepse janë vlerë e shtuar e partisë.

Respekt të veçantë për vlerat që i posedon, për secili që vjen në parti politike duhet të pres…

Askush nuk do duhet ta harrojë se ata që kanë dhenë kotribut për vite të tëra nuk mund të barazohen me ata të cilët kanë ardhë dje, por kjo fatkeqësisht po ndodhë, po thuaj në secilën parti tek ne në Kosovë.

Por si pas modelit partitë politike nuk do të duhej të funksionojnë në këtë mënyrë, sepse votat nuk vijnë kështu.

Secil që merr pozitë në emër të partisë duhet ta di që me mundim edhe sakrificën e secilit anëtarë ka ardhë deri në atë pozitë, prandah anashkalimi nuk tolerohet, sepse secili i ka vlerat e veta.

Në parti politike duhet të ketë kritete edhe per avancimin e figurave politike:

1.Baza deleguese nga nëndega.

2. Angazhimi edhe Kontributi në aktivitete politike.

3. Matja në zgjedhje.

4. Çfarë i ofron partisë politike.

Është e thjeshtë fare, partia politike është e fortë aq vota sa i ka, prandaj duhet të dihet fuqia e secilit individ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *